REGULAMENT CAMPANIE PROMOTIONALA BLACK FRIDAY: TRANSFORMĂ-ȚI CUMPĂRĂTURILE ÎN PREMII!

10 – 12 noiembrie 2023

1. ORGANIZATOR:
Campania “BLACK FRIDAY: TRANSFORMĂ-ȚI CUMPĂRĂTURILE ÎN PREMII!” organizată în perioada 10.11-12.11.2023 pe platforma online www.cupio.ro, pe pagina de Blog (https://blog.cupio.ro/) si retelele de socializare Cupio, este concepută şi administrată de către S.C. RAZADI SRL, persoană juridică, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J35/3001/2006, având CUI: RO19051501.
Extragerea va avea loc in data de 15 decembrie 2023.
Campania se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.
2. LOCUL DE DESFĂȘURARE
Campania se desfășoară pe platforma online www.cupio.ro, pe pagina de Blog (https://blog.cupio.ro/) si retelele de socializare Cupio, în perioada 10.11-12.11.2023.
3. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI
3.1. Intervalul de desfășurare a campaniei este 10.11-12.11.2023.
3.2.Orice persoană fizică sau juridică care plasează cel puțin o comandă pe www.cupio.ro începând cu data de 10.11.2023 și până în data de 12.11.2023 inclusiv va fi înscrisă automat în campanie. Participarea la Campanie nu este condiționată de achiziția vreunui produs anume sau de un număr limitat de comenzi plasate. Voucherul câștigător nu se poate cumula cu alte reduceri, discount-uri, oferte promoționale sau puncte de fidelitate.
3.2. Participanții trebuie să dețină cetățenie sau rezidență romană, participanții putând fi doar persoane fizice și juridice cu resedință/sediu în România.
3.3. Datele furnizate de participanți trebuie să fie corecte, complete și conforme cu realitatea.
3.4 Câștigătorul/câștigătoarea va fi ales/aleasă în data de 15 decembrie 2023, prin tragere la sorți online, pe baza numarului de comanda. Câștigatorul/câștigătoarea va fi
contactat/ă telefonic sau prin e-mail și va fi afișat pe Blogul Cupio (https://blog.cupio.ro/) și pe rețelele de socializare Cupio.
4. ÎNSCRIEREA IN CAMPANIE
4.1. Pentru a participa la concurs, în funcţie de specificul acestuia, participanţii trebuie:
- să acceseze pagina www.cupio.ro
- să se înregistreze cu contul de client / În situația în care persoana nu deține un cont client pe site-ul Cupio, aceasta trebuie să își creeze un cont, completând datele solictate la crearea contului.
- să plaseze minim o comandă pe www.cupio.ro în perioada 10.11.2023 – 12.11.2023.
Vor participa automat la tragerea la sorţi doar persoanele care au o comandă/achiziţie finalizată, încasată, livrată și nereturnată.
4.2. Prin inscrierea in campania promotionala, participanţii își dau acordul expres pentru utilizarea datelor personale.
4.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a utilizatorilor ce nu respecta cerinţele campaniei.
4.4. Un participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit desfasurarii campaniei şi prezentului regulament. Organizatorul consideră înscrierea in campania promotionala ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la participant adevărate şi corecte.
4.5. În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.
5. DREPTUL DE PARTICIPARE
5.1. Poate participa la acestă campanie orice persoană fizică din România, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum şi soţul/soţia şi rudele de gradul I şi II ale acestora.
6. PREMIU
6.1. 10 vouchere valorice în valoarea comenzii plasate, ce pot fi utilizate doar pe www.cupio.ro.
6.2. Valoarea voucherelor castigate va fi echivalenta cu valoarea comenzii plasate de catre fiecare castigator in parte.
6.2. Valabilitatea voucherului este de 3 luni de la data înmânării premiului. Acesta poate fi folosit o singură data, exclusiv în cadrul unei singure comenzi.
6.3. Valoarea voucherului nu include taxa de transport.
7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI/CÂȘTIGĂTOAREI
7.1. Câștigătorul/Câștigătoarea va fi ales/aleasă în dată de 15 decembrie 2023, prin tragere la sorți cu ajutorul platformei www.random.org sau www.miniwebtool.com/random-picker cu ajutorul numărului de comandă.
7.2. Câștigătorul/Câștigătoarea va fi contactat/ă telefonic sau prin e-mail și va fi afișat/ă pe pagina de Blog Cupio (https://blog.cupio.ro/) și pe rețelele de socializare Cupio.
7.3. În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani şi/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi.
7.4. În cazul în care persoana declarată câștigătoare nu poate fi contactată din motive neimputabile oragnizatorului, cum ar fi dar fără a se limita la număr de telefon greșit, adresa de e-mail incorectă și dacă în termen de 15 zile de la momentul afișării rezultatelor concursului nu contactează organizatorul pentru revendicarea premiului sau nu transmite datele de livrare, premiul câștigat va fi realocat către persoană rezervă extrasă urmând același proces de contactare.
8. VALIDAREA CÂȘTIGĂTORULUI/CÂȘTIGĂTOAREI
8.1. Validarea Câștigătorului/Câștigătoarei se va face pe baza adresei de e-mail și a următoarelor documente:
- un document de identitate valabil
9. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
9.1. Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres
şi neechivoc, cu privire la:
Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind adresei de e-mail pe care candidaţii o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum şi a datelor oferite cu acest scop. Câștigătorul/Câștigătoarea îşi dă, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupaţia, nr. de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiului stabilit prin acest Regulament;
9.2. Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câștigătorului/Câștigătoarei şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.
9.3. Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală la adresa de mail date.personale@cupio.ro
9.4. Participanţii au, dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.
10. LITIGII
10.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.
10.2. Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.
10.3. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet.
10.4. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.
10.5. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.
10.6. Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor.
10.7. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postari ce lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere.
10.8. Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acesta acţiune.
11. REGULAMENTUL CONCURSULUI
11.1. Regulamentul concursului este disponibil pe www.cupio.ro.
11.2. Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora.
11.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina de Facebook. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.
11.4. Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.
11.5. În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiul câștigat nu se va acorda.
11.6. Contact:
Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi la adresa de
mail: monica.rosianu@cupio.ro.
CONDUCEREA UNITATII S.C. RAZADI S.R.L. 

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
"Black Friday 2023 S.C. RAZADI S.R.L."

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1.1. Organizatorul campaniei promotionale e “Black Friday 2023 S.C. RAZADI S.R.L." (denumită în cele ce urmează “Campania promoțională”) este S.C. RAZADI S.R.L., cu sediul în Timișoara, Str. Felix, nr.25, Jud. Timiș, având punct de lucru la Cupio – depozit central, CTPark, clădirea TIM4, unitatea F, Calea Lugojului, nr. 148, loc. Ghiroda, cod poștal 307200, județul Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35/3001/2006, CIF RO19051501.
1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare „Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti participantii. Prin participarea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile.
1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL. DENUMIREA, PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Acest Regulament, precum si orice informatie legata de campania Black Friday 2023 (10-12.11.2023) pot fi obtinute in mod gratuit de catre orice solicitant, la telefon 0372.917.306 sau prin email: office@cupio.ro .
2.2. Campania poarta denumirea “Black Friday 2023 S.C. RAZADI S.R.L.”.
2.3. Campania se desfasoara pe platforma de comert electronic www.cupio.ro in perioada 10-12 noiembrie 2023.
2.4. Dupa data incheierii Campaniei promotionale, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia continuarii Campaniei.
2.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi/modifica perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru in mod public.

SECTIUNEA 3. OBIECTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

3.1. Obiectul Campaniei promotionale il reprezinta produsele comercializate pe platforma de comert electronic www.cupio.ro in perioada 10-12 noiembrie 2023, marcate special, prin afisarea pretului initial si pretul din promotie.
3.2. Cuantumul reducerilor va fi de pana la 70% din pretul initial.

SECTIUNEA 4. MECANISMELE CAMPANIEI PROMOTIONALE

4.1. Fiecare Participant la Campanie care cumpara un produs pe perioada de desfasurare a Campaniei va beneficia de reducerile specificate in prezentul regulament.
4.2. Produsele vor fi marcate special, fiecare produs va avea afisat pretul initial si pretul din promotie.
4.3. Campania este valabila numai in limita stocului disponibil. Produsele care nu se vor mai afla pe stoc la momentul asamblarii coletului, vor fi automat scoase din comanda, fara instiintarea prealabila a participantilor. Totodata, comenzile plasate in perioada promotionala nu se pot modifica.
4.4. O persoana poate achizitiona mai multe produse ce fac obiectul acestei promotii daca produsele indeplinesc conditiile prevazute de prezentul Regulament.
4.5. Costul transportului nu este inclus in campanie si se calculeaza automat in functie de valoarea comenzii, astfel cum se regăsește in sectiunea de `Plata si livrare` de pe site (https://www.cupio.ro/plata-si-livrare).
4.6. Procesul de coletare poate dura pana la 7 zile lucratoare de la data plasarii comenzii. Participantii vor intra in posesia produselor comandate in termen de pana la 10 zile lucratoare de la data cand societatea de curierat aleasa va ridica produsele, indiferent de modalitatea de livrare aleasa.
4.7. Termenul de coletare si livrare poate fi depasit din motive independente de vointa organizatorului. In astfel de situatii, organizatorul nu poate fi facut responsabil pentru eventuale intarzieri, iar clientul intelege si accepta ca aceste circumstante neprevazute pot afecta termenul de livrare stabilit initial.
4.8. Campania promotionala nu se cumuleaza cu alte oferte, promotii, reduceri, discount-uri, vouchere, puncte bonus, carduri de fidelitate etc. Totodata, comenzile nu se cumuleaza, fiecare comanda plasata este de sine statatoare. Nu se pot plasa mai multe comenzi, iar ulterior sa se cumuleze.
4.9. Pe perioada de desfasurare a campaniei promotionale nu se vor oferi vouchere cadou la comenzile plasate, indiferent de suma totală a acestora.
4.10. Nu se acorda contravaloarea in bani a reducerii acordate.
4.11. In cazul in care clientul/clienta opteaza pentru inlocuirea produsului achizitionat in cadrul Campaniei, noul produs care il inlocuieste nu va mai beneficia de oferta respectiva, cu exceptia situatiei in care el insusi face obiectul unei Campanii sau oferte speciale. Pentru claritate, la momentul inlocuirii, pentru noul produs se aplica pretul valabil la data inlocuirii.
4.12. Produsele achiziționate in perioada de desfasurare a campaniei pot fi returnate conform politicii standard de returnare a organizatorului însă valoarea returnată va reflecta prețul efectiv achitat de catre client in momentul plasarii comenzii.

SECTIUNEA 5. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

5.1. Imposibilitatea participantilor de a intra in posesia produselor participante la Campanie din motive independente de vointa Organizatorului, exonereaza Organizatorul de orice raspundere.
5.2. Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre participanti si/sau de catre persoanele care ii reprezinta legal în legatura cu produsele achizitionate.
5.3. Organizatorul nu va putea fi tinut responsabil daca, in caz de forta majora sau de o cauza independenta de vointa sa, intervin schimbari de date sau chiar daca aceasta actiune va fi modificata sau anulata.
5.4. Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau oricaror alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial la locatia Campaniei.
5.5. Revendicarile nejustificate si plangerile dovedite ca fiind neintemeiate si abuzive, constituie temei pentru Organizator pentru a solicita daune-interese.
5.6. Prin plasarea comenzii, Participantii declara ca au luat la cunostinta si sunt de acord cu cele mentionate in prezentul regulament al campaniei.
5.7. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente dinTimisoara.

SECTIUNEA 6. INCETAREA, SUSPENDAREA, INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

6.1. Campania promotionala poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul in care stocurile de produse incluse in campanie se epuizeaza.
6.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda sau inceta oricand Campania de reduceri promotionale, cu o instiintare prealabila a publicului, in urmatoarele situatii: a.) in caz de forta majora conform legislatiei in vigoare; b.) in cazul depistarii de activitati de frauda electronica, hacking sau inselatorii; c.) in cazul in care, din motive tehnice sau juridice, nu se poate asigura desfasurarea regulamentara a Campaniei Promotionale.
6.3. Prin aducerea la cunostinta publicului a unei astfel de decizii, Campania promotionala va inceta/se va suspenda de drept si nicio parte interesata nu va putea pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despagubiri.
6.4. Incetarea sau suspendarea Campaniei promotionale din motivele indicate mai sus, determina incetarea obligatiilor nascute in sarcina Organizatorului in raporturile cu participantii.
6.5. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de fraudare a campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea campaniei, inclusiv de a modifica procedura de desfasurare a campaniei.

SECTIUNEA 7. PROTECTIA DATELOR PERSONALE:

7.1. Prin participarea la aceasta campanie fiecare Participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la: Colectarea si prelucrarea de catre Organizator a informatiilor privind adresa de e-mail pe care persoanele care participa la Campanie o folosesc pentru a valida comanda plasata precum si a datelor oferite in acest scop; Participantii isi dau, de asemenea, acordul sa furnizeze date cum ar fi, dar fara a se limita la: nume/ prenume, adresa domiciliu, nr. de telefon, adresa e-mail, etc. si a transmiterii acestora catre Organizator in scopul livrarii produselor comandate si care fac obiectul campaniei stabilita prin acest Regulament.
7.2. Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Participantilor si le va utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament.
7.3. Participantii au dreptul sa refuze, in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la campanie sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. Participantii au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala la adresa de mail date.personale@cupio.ro.
7.4. Participantii au, dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa justitiei.

SECTIUNEA 8. LIMITAREA RASPUNDERII

8.1. Utilizarea website-ului www.cupio.ro se face pe propriul risc. Acest website este oferit astfel cum este disponibil, fara reprezentari si garantii (spre exemplu, disponibilitate, acuratete sau forma completa), RAZADI S.R.L. limitandu-si raspunderea fata de oricare si toate cele mai sus mentionate.
8.2. In scopul utilizarii acestui website sunteti singurul responsabil pentru obtinerea, configurarea si intretinerea in orice mod a hardware-ului, software-ului, serviciilor de telefonie si a oricaror altor echipamente si servicii necesare pentru ca dumneavoastra sa puteti utiliza acest website.
8.3. Accesand website-ul, sunteti de acord cu Limitarea Raspunderii. Daca nu sunteti de acord cu termenii si conditiile din aceasta sectiune, va solicitam sa incetati utilizarea website-ului.
8.4. Internetul nu este un mediu sigur, fiind posibila intreruperea, oprirea accesului, precum si incalcarea accidentala sau deliberata a securitatii si confidentialitatii informatiilor, ca urmare a unor situatii in afara controlului nostru. Astfel, utilizarea acestui website poate fi afectata de numerosi factori in afara controlului S.C. RAZADI S.R.L..
8.5. S.C. RAZADI S.R.L. nu va fi responsabila fata de dumneavoastra sau fata de alte terte parti pentru vreun prejudiciu suferit de dumneavoastra ca rezultat al oricarui eveniment dintre cele mai sus mentionate, dar pentru niciun alt fel de prejudiciu suferit de dumneavoastra ca rezultat al oricarei defectiuni operationale, modificari sau retrageri ale website-ului. In consecinta, continutul websiteului este disponibil fara garantii, exprese sau implicite, inclusiv dar fara a se limita acuratetea, actualitatea si/sau integralitatea informatiilor furnizate.
8.6. Fara a aduce nicio limitare in legatura cu cele mai sus mentionate, precum si in corelare cu legislatia aplicabila, S.C. RAZADI S.R.L. nu ofera nicio reprezentare sau garantie cu privire la faptul ca:
Website-ul va fi compatibil cu computerul dumneavoastra si cu echipamentele si software-ul asociat;
Informatiile continute pe acest website sau in legatura cu acesta vor fi corecte si complete;
Faptul ca unele sau anumite rezultate pot fi obtinute prin intermediul utilizarii acestui website;
Utilizarea website-ului, descarcarea oricaror informatii nu va genera virusi sau orice alte componente distructive sau disruptive.
8.7. S.C. RAZADI S.R.L., nu va fi raspunzatoare fata de dumneavoastra sau alte terte parti pentru niciun fel de daune directe sau indirecte, sau pentru alte prejudicii de orice alta natura in legatura cu utilizarea acestui website, orice continut aflat pe website sau accesat prin utilizarea acestuia.
8.8. Organizatorul nu va fi considerat responsabil pentru eventualele erori tehnice care pot interveni pe platforma www.cupio.ro în perioada desfasurarii campaniei, respectiv 10-12 noiembrie 2023. Clientul participant înțelege și acceptă că astfel de erori tehnice pot apărea din cauze independente de voința și controlul Organizatorului și că nicio compensație sau remediere nu va fi oferită ca urmare a unor astfel de întreruperi sau erori.
8.9. Recunoasterea si acceptarea de catre dumneavoastra a termenilor si conditiilor din cadrul acestui document constituie o alocare corecta a riscurilor asumate si a raspunderii.
8.10. Sunt interzise linkurile catre website fara permisiunea scrisa explicita a S.C. RAZADI S.R.L.. Framingul (incadrarea site-ului intr-un alt site), mirroring-ul (copierea) site-ului, scraping-ul (copierea de continut de pe site si republicarea in alta locatie) si alterarea datelor disponibile pe website sau a continutului acestuia in orice forma si prin orice metoda sunt strict interzise.

SECTIUNEA 9. FORTA MAJORA

9.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut, independent de vointa Organizatorului si a carui aparitie il pune in imposibilitatea de a indeplini obligatiile asumateprin acest regulament. Organizatorul va fi exonerat de orice raspundere daca derularea campaniei este impiedicata sau intarziata de un caz de forta majora sau daca, urmare a unei astfel de situatii de forta majora, Organizatorul este impiedicat sa isi execute oricare din obligatiile asumate conform acestui Regulament. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 10. LITIGII SI FRAUDE

10.1. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor efectua in scris si se vor transmite la sediul Organizatorului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cu mentiunea “Campanie promotionala”, in termen de maxim 2 (doua) zile de la producerea incidentului reclamat. In cazul depasirii acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio contestatie/reclamatie in legatura cu derularea Campaniei. Reclamatiile transmise telefonic sau cu intarziere nu vor fi prelucrate.
10.2. Orice eventual litigiu intre Organizator si participanti va fi solutionat pe cale amiabila. Atunci cand acest lucru nu este posibil, partile se pot adresa instantelor judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 11. DISPOZITII FINALE

11.1. Legea aplicabila este legea romana.
11.2. Prevederile prezentului regulament sunt completate de termenii si conditiile disponibile pe platforma www.cupio.ro, care pot fi gasiti in secțiunea "Termeni si Conditii."
11.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
11.4. In cazul in care o anumita prevedere a prezentului Regulament oficial este declarata nula, celelalte prevederi raman valabile/valide in masura in care pot produce efecte juridice chiar in absenta prevederilor declarate nule. In masura posibilului, clauzele anulate se inlocuiesc cu o alta reglementare rezonabila, valida juridic, care sa corespunda cat mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.
11.5. Prezentul Regulament a fost incheiat astazi, 01.11.2023

ORGANIZATOR : RAZADI S.R.L.

 

REGULAMENT CAMPANIE PROMOTIONALA

BLACK FRIDAY: TRANSFORMĂ-ȚI CUMPĂRĂTURILE ÎN PREMII!

10 – 12 noiembrie 2023

1. ORGANIZATOR:
Campania “BLACK FRIDAY: TRANSFORMĂ-ȚI CUMPĂRĂTURILE ÎN PREMII!”
organizată în perioada 10.11-12.11.2023 pe platforma online www.cupio.ro, pe pagina de
Blog (https://blog.cupio.ro/) si retelele de socializare Cupio, este concepută şi
administrată de către S.C. RAZADI SRL, persoană juridică, înregistrată la Registrul
Comerțului cu nr. J35/3001/2006, având CUI: RO19051501.
Extragerea va avea loc in data de 15 decembrie 2023.
Campania se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt
obligatorii pentru toţi participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut
public, conform legislaţiei aplicabile în România.

2. LOCUL DE DESFĂȘURARE
Campania se desfășoară pe platforma online www.cupio.ro, pe pagina de Blog
(https://blog.cupio.ro/) si retelele de socializare Cupio, în perioada 10.11-12.11.2023.

3. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI
3.1. Intervalul de desfășurare a campaniei este 10.11-12.11.2023.
3.2.Orice persoană fizică sau juridică care plasează cel puțin o comandă pe www.cupio.ro
începând cu data de 10.11.2023 și până în data de 12.11.2023 inclusiv va fi înscrisă
automat în campanie. Participarea la Campanie nu este condiționată de achiziția vreunui
produs anume sau de un număr limitat de comenzi plasate.
3.2. Participanții trebuie să dețină cetățenie sau rezidență romană, participanții putând fi
doar persoane fizice și juridice cu resedință/sediu în România.
3.3. Datele furnizate de participanți trebuie să fie corecte, complete și conforme cu
realitatea.
3.4 Câștigătorul/câștigătoarea va fi ales/aleasă în data de 15 decembrie 2023, prin
tragere la sorți online, pe baza numarului de comanda. Câștigatorul/câștigătoarea va fi

contactat/ă telefonic sau prin e-mail și va fi afișat pe Blogul Cupio (https://blog.cupio.ro/)
și pe rețelele de socializare Cupio.
4. ÎNSCRIEREA IN CAMPANIE
4.1. Pentru a participa la concurs, în funcţie de specificul acestuia, participanţii trebuie:
- să acceseze pagina www.cupio.ro
- să se înregistreze cu contul de client / În situația în care persoana nu deține un cont
client pe site-ul Cupio, aceasta trebuie să își creeze un cont, completând datele solictate
la crearea contului.
- să plaseze minim o comandă pe www.cupio.ro în perioada 10.11.2023 – 12.11.2023.
Vor participa automat la tragerea la sorţi doar persoanele care au o comandă/achiziţie
finalizată, încasată, livrată și nereturnată.
4.2. Prin inscrierea in campania promotionala, participanţii își dau acordul expres pentru
utilizarea datelor personale.
4.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a utilizatorilor
ce nu respecta cerinţele campaniei.
4.4. Un participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate
de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament
considerat nepotrivit desfasurarii campaniei şi prezentului regulament. Organizatorul
consideră înscrierea in campania promotionala ca o acceptare implicită a acestui
regulament şi consideră orice date cu privire la participant adevărate şi corecte.
4.5. În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus,
Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.

5. DREPTUL DE PARTICIPARE
5.1. Poate participa la acestă campanie orice persoană fizică din România, indiferent de
sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs
membrii echipei organizatoare, precum şi soţul/soţia şi rudele de gradul I şi II ale acestora.

6. PREMIU
6.1. 10 vouchere valorice în valoarea comenzii plasate, ce pot fi utilizate doar pe
www.cupio.ro.
6.2. Valoarea voucherelor castigate va fi echivalenta cu valoarea comenzii plasate de
catre fiecare castigator in parte.
6.2. Valabilitatea voucherului este de 3 luni de la data înmânării premiului.

6.3. Valoarea voucherului nu include taxa de transport.

7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI/CÂȘTIGĂTOAREI
7.1. Câștigătorul/Câștigătoarea va fi ales/aleasă în dată de 15 decembrie 2023, prin
tragere la sorți cu ajutorul platformei www.random.org sau
www.miniwebtool.com/random-picker cu ajutorul numărului de comandă.
7.2. Câștigătorul/Câștigătoarea va fi contactat/ă telefonic sau prin e-mail și va fi afișat/ă
pe pagina de Blog Cupio (https://blog.cupio.ro/) și pe rețelele de socializare Cupio.
7.3. În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea
acestuia în bani şi/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situaţie,
cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi.
7.4. În cazul în care persoana declarată câștigătoare nu poate fi contactată din motive
neimputabile oragnizatorului, cum ar fi dar fără a se limita la număr de telefon greșit,
adresa de e-mail incorectă și dacă în termen de 15 zile de la momentul afișării rezultatelor
concursului nu contactează organizatorul pentru revendicarea premiului sau nu transmite
datele de livrare, premiul câștigat va fi realocat către persoană rezervă extrasă urmând
același proces de contactare.

8. VALIDAREA CÂȘTIGĂTORULUI/CÂȘTIGĂTOAREI
8.1. Validarea Câștigătorului/Câștigătoarei se va face pe baza adresei de e-mail și a
următoarelor documente:
- un document de identitate valabil

9. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
9.1. Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres
şi neechivoc, cu privire la:
Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind adresei de e-mail pe
care candidaţii o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum şi a datelor oferite
cu acest scop. Câștigătorul/Câștigătoarea îşi dă, de asemenea, acordul să furnizeze date
cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupaţia, nr. de telefon, adresa
e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul
acordării premiului stabilit prin acest Regulament;
9.2. Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale
Câștigătorului/Câștigătoarei şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.

9.3. Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio
justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie
prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea
scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice
moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală la adresa de mail
date.personale@cupio.ro
9.4. Participanţii au, dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie,
dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale,
precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.

10. LITIGII
10.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva
pe cale amiabilă.
10.2. Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau
ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.
10.3. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor
de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet.
10.4. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate
informaţii false sau eronate.
10.5. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea
concursului ca urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie
electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii
asemenea.
10.6. Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea
premiilor.
10.7. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postari ce lezează imaginea companiei
sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere.
10.8. Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi
pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acesta
acţiune.

11. REGULAMENTUL CONCURSULUI
11.1. Regulamentul concursului este disponibil pe www.cupio.ro.
11.2. Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a
prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora.

11.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului
Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării
modificărilor pe pagina de Facebook. Modificările/formă modificată a Regulamentului
intră în vigoare imediat după publicarea online.
11.4. Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.
11.5. În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiul câștigat nu se va
acorda.
11.6. Contact:
Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi la adresa de
mail: monica.rosianu@cupio.ro.

CONDUCEREA UNITATII S.C. RAZADI S.R.L.

 

Momentan suntem offline. Intre orele 9:00-17:30, L-V, suntem aici pentru tine. 🤗
Cookie Settings